Flere bilder av Vanlig svovelsopp
Vanlig svovelsopp

Vanlig svovelsopp - Hypholoma capnoides

Navn Vanlig svovelsopp
Latinsk navn Hypholoma capnoides
Familie Strophariaceae
Sporefarge Lillabrun til lillasort
Type råte Hvitråte

Generelt om vanlig svovelsopp og dens varieteter

Vanlig svovelsopp er en aggressiv nedbryter av bartrestubber og tømmer, kanskje den mest effektive til å resirkulere barskog. Sterk mot konkurrenter. Fin å bruke på tømmer og stubber for å unngå at parasittsopper etablerer seg. Den kan også utkonkurrere parasittsopper som allerede har fått fotfeste, honningsopper inkludert. Vokser ofte i klaser som i sjeldne tilfeller kan veie opp mot 2 kg.

Hvordan dyrke vanlig svovelsopp?

Trepluggyte, flisgyte eller gyte laget på tau. Kan benyttes på helt ferskt tømmer, men også tømmer som allerede har ligget en stund. En fordel er at den også fordøyer bark. Det er også lett å lage gyte av stilkbaser. Også en veldig god kandidat til å blande sporer i motorsagolje. Treplugg gyte sprer seg raskt nok til å benyttes på treflis i strisekker.

Primordia dannes typisk ved fuktig vær og når temperaturen svinger mellom 10 og 15 grader på høsten. Det kan dannes sopp på større stubber og tømmer i veldig mange år.

Det er grunn til å tro at vanlig svovelsopp har stort potensiale til å benyttes som nedbryter av en rekke typer giftig avfall på grunn av dens unike og kraftige enzymer. Den er en av få sopper som klarer å bryte ned seqoia.