Flere bilder av Humle
Humle

Humle - Humulus lupulus

Navn Humle
Latinsk navn Humulus lupulus
Familie Hampfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling VS4 + KS6
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Forårsaker irriterende hudkløe for mange mennesker ved hudkontakt
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staudeklatrer
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap x
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet H+H

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Bladfellende klatrer som blir ca 6 m høy. Dør ned til roten hver høst. Vokser svært energisk, opptil 20 cm i døgnet. Hunblomsten blir brukt til brygging av øl og er opprinnelsen til det man i England kaller beer. Før 1600-tallet krydret man ølet med korsknapp og reinfann og det er dette ølet som tradisjonelt gikk under navnet ale. Unge skudd kan kokes eller dampes i 10 minutter som en grønnsak og har en særegen smak. Viltvoksende og forvillet vokser humle helt til sydlige Nordland.

Urtekildens Planteleksikon om Humle

Formering av humle

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Spirer raskt.

Deling: Tudeles på våren.

Avleggere: Slangeavleggere på våren.

Stiklinger: Bladstiklinger fra vår til tidlig sommer. Stilkbasestiklinger i mars og april når skuddet er 10-15 cm langt. Ta med mye underjordisk stengel.

Humle sorter

Aurea: Ornamental sort med lysere blader som også kan benyttes til ølbrygging. Noe utsatt for meldugg ved mye skygge.
Cascade: Brukes mye til ølbrygging i vestkysten av USA. Motstandsdyktig mot meldugg. (Sort fra 1956 - Fuggle x Serebrianka)
First Gold (Prima Donna): Ny engelsk dvergsort til ølmaking. Mye brukt kommersielt i Storbritannia allerede.
Fuggle: Gammel engelsk sort som ikke blir lenger enn 3-4 meter. Lange kongler.
Northdown: Engelsk sort fra 70-tallet. Høy aroma. Tolerer kraftig regnvær. Motstandsdyktig mot meldugg.
Target: Motstandsdyktig mot sykdommer. Store avlinger av kongler. Mye brukt i England med sin rene britiske aroma. Dobbelt anvendelsesområde for både beske og aromatiske sorter. (Northern Brewer x Golding)
Wye Challenger: Motstandsdyktig mot sykdommer. Store avlinger av kongler.

Landsorter av humle

En samling med 37 kloner av norsk humle er bevart ved Bioforsk Apelsvoll på Kapp på Toten. Klonene ble samlet inn over en fireårsperiode fram til 2003. De kommer fra hele landet, fra Agder i sør til Finmark i nord.

Innhold av oljer har blitt undersøkt ved laboratorium i Tyskland. Disse viste at de fleste klonene hadde et innhold av Alpha-syre på rundt 5 % og de beskrives derfor som aromahumle. Alle de testede klonene skulle dermed være egnet til brygging, men dette er ikke nærmere undersøkt.

Efferus har startet formering av de mest lovende av disse landsortene som vil være tilgjengelige fra våren 2016:

Klon nr 1: Funnsted: Grimstad, Aust-Agder
Klon nr 2: Funnsted: Frogn, Akershus
Klon nr 3: Funnsted: Alvdal i Hedmark
Klon nr 4: Funnsted: Søndre Land i Oppland
Klon nr 5: Funnsted: Ramnes i Vestfold
Klon nr 6: Funnsted: Luster i Sogn og Fjordane
Klon nr 7: Funnsted: Ringsaker i Hedmark. 1 av 5 kloner som inneholder særlig mye eteriske oljer.
Klon nr 8: Funnsted: Leikanger i Sogn og Fjordane. 1 av 6 kloner som var spesielt utsatt for angrep av Pseudopero-nospora humuli
Klon nr 9: Funnsted: Ulvik i Hordaland. 1 av 2 kloner som var minst utsatt for meldugg over et forsøk som gikk over 3 år
Klon nr 10: Funnsted: Ulvik i Hordaland. 1 av 3 kloner som var mest utsatt for meldugg over et forsøk som gikk over 3 år
Klon nr 11: Funnsted: Ulvik i Hordaland
Klon nr 12: Funnsted: Ringsaker i Hedmark
Klon nr 13: Funnsted: Gjøvik i Oppland. 1 av 6 kloner som var spesielt utsatt for angrep av Pseudopero-nospora humuli
Klon nr 14: Funnsted: Ringsaker i Hedmark
Klon nr 15: Funnsted: Kvinnherad i Hordaland. 1 av 6 kloner som var spesielt utsatt for angrep av Pseudopero-nospora humuli
Klon nr 16: Funnsted: Fauske i Nordland
Klon nr 17: Funnsted: Ringsaker i Hedmark. 1 av 5 kloner som inneholder særlig mye eteriske oljer
Klon nr 18: Funnsted: Sandei Vestfold
Klon nr 19: Funnsted: Harstad i Troms
Klon nr 20: Funnsted: Vestre Gausdal i Oppland
Klon nr 21: Funnsted: Ringerike i Buskerud
Klon nr 25: Funnsted: Ringebu i Oppland
Klon nr 26: Funnsted: Sør-Fron i Oppland. 1 av 5 kloner som inneholder særlig mye eteriske oljer
Klon nr 27: Funnsted: Nome i Telemark. 1 av 5 kloner som inneholder særlig mye eteriske oljer
Klon nr 28: Funnsted: Sykkylven i Møre og Romsdal
Klon nr 29: Funnsted: Sør-Varanger i Finmark. 1 av 3 kloner som var mest utsatt for meldugg over et forsøk som gikk over 3 år. 1 av 6 kloner som var spesielt utsatt for angrep av Pseudopero-nospora humuli
Klon nr 30: Funnsted: Leirfjord i Nordland
Klon nr 31: Funnsted: Meløy i Nordland. 1 av 6 kloner som var spesielt utsatt for angrep av Pseudopero-nospora humuli
Klon nr 32: Funnsted: Hobøl i Østfold. 1 av 3 kloner som var mest utsatt for meldugg over et forsøk som gikk over 3 år
Klon nr 33: Funnsted: Skogn i Nord-Trøndelag. 1 av 5 kloner som inneholder særlig mye eteriske oljer
Klon nr 34: Funnsted: Rana i Nordland
Klon nr 35: Funnsted: Ulvik i Hordaland. 1 av 6 kloner som var spesielt utsatt for angrep av Pseudopero-nospora humuli.
Klon nr 36: Funnsted: Jæren i Rogaland
Klon nr 37: Funnsted: Vevelstad i Nordland
Klon nr 38: Funnsted: Hemnes i Nordland
Klon nr 39: Funnsted: Numedal i Buskerud
Klon nr 40: Funnsted: Kvinesdal i Vest-Agder. 1 av 2 kloner som var minst utsatt for meldugg over et forsøk som gikk over 3 år

Skadeinsekter og sykdommer på humle

Bøkebørstespinner - Calliteara pudibunda: Første gang i Norge i Kristiansand i 2008, men sprer seg gradvis langs kystområdene nordover. Larven lever hovedsakelig på bøk, men også på eik (Quercus) eller andre løvtrær og busker. I flere humledyrker distrikt i England er den tidligere blitt ansett som et skadedyr på humleplanten.

Humlenebbfly - Hypena rostralis: Larven lever på humle og kan lokalt opptre i svært store nummer og gjøre endel skade. Lokal og sjelden på Øst- og Sørlandet, vestligst i Tvedestrand og nordligst i Elverum.

Hvit c - Polygonia c-album: Vanlig på Østlandet og Sørlandet. På Vestlandet og i Trøndelag er arten sjelden. Larven lever på nesle (Urtica), humle, seljearter (Salix), alm og Ribes-arter (hagerips, solbær etc.).