Flere bilder av Gulsøte
Gulsøte

Gulsøte - Gentiana lutea

Navn Gulsøte
Latinsk navn Gentiana lutea
Familie Søterotfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling VS4 + KS4
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap 1
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Europeisk staude som blir opptil 2 meter høy og 60 cm vid. Har spiselige jordstengler. Tørkede røtter benyttes medisinsk

Formering av gulsøte

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Frøene bør overfølatesåes og trenger mørke for å spire. Ferske frø spirer raskt, men vokser seint som ung frøplante. Skal frøet såes på våren må det stratifiseres. Frøet bør såes ved ca 10°c og holde den temperaturen noen dager, frøkompost må holdes fuktig. Hvis tremperaturen senkes til 0-5°c i 5 til 6 uker så kan man få ok spiring. Såes frøene på vanlig måte etter stratifisering vil de spire seint og sporadisk. Veldrenerte frøpotter er viktig slik at mose ikke kommer til, frøene tåler ikke det. Frø mister spireevnen fort. Bør dyrkes i veksthus første vinter. Bruker 2-7 år på å nå blomstringsalder.

Stiklinger: Mykved stilkbasestiklinger seint på våren.