Flere bilder av Gulmaure
Gulmaure

Gulmaure - Galium verum

Navn Gulmaure
Latinsk navn Galium verum
Familie Maurefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap 1
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Staude som blir opptil 60 cm høy og 1 m vid. Bladene er spiselige. Frøene kan males til et kaffesubstitutt. Tiltrekker seg fordelaktige insekter. I Norge er gulmaure vanlig nord til Træna, og vokser spredt videre nordover til Sør-Varanger. Har innen folkemedisinen blitt brukt mot epilepsi, som febernedsettende og mot hudsykdommer.

Urtekildens Planteleksikon om gulmaure

Formering av gulmaure

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Lagrede frø kan spire svært sakte. Ferske frø sådd på seinsommeren spirer normalt svært raskt.

Deling: Tudeles på våren. Kan deles gjennom hele vekstsesongen hvis de holdes fuktige inntil røttene er etablert.

Skadeinsekter og sykdommer på gulmaure

Mauresvermer - Hyles gallii: I Norge funnet i alle landsdeler, men opptrer regelmessig bare på Sørlandet og den sørlige delen av Østlandet. Larven lever som plantespiser på maure (Galium) og mjølke (Epilobium).

Liten snabelsvermer - Deilephila porcellus: Temmelig vanlig på Sørlandet og Østlandet. Har i senere år spredt seg på Vestlandet og er funnet flere steder i Rogaland. Larven lever som plantespiser på maure (Galium), mjølke (Epilobium) og geitrams.