Flere bilder av Mjødurt
Mjødurt

Mjødurt - Filipendula ulmaria

Navn Mjødurt
Samisk navn Hádjarássi, Miehtaskážir, Sarvvarássi
Latinsk navn Filipendula ulmaria
Familie Rosefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap 1
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Europeisk staude som blir ca 1 meter høy og 50 cm vid. Tradisjonelt en høyt skattet medisinplante. Bladene kan brukes i te (tradisjonelt som smertestillende og febernedsettende), blomstene til vinlaging, og røttene kan kokes til matbruk. Noen få mjødurtblomster i syltetøyet når du sylter, gir syltetøyet en mild mandelsmak. God mineraloppsamler som tiltrekker seg bier og andre fordelaktige insekter. Får stå i fred fra dyr bortsett fra geita. Plantes med 45 cm avstand for å lage et jorddekke.

Urtekildens Planteleksikon om Mjødurt


Konservering av mjødurt

Mjødurt saft

Formering av mjødurt

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: 10°c er god spiretemperatur.

Deling: Tudeles på våren. Store deler kan plantes direkte på permanent voksested.

Stiklinger: Rotstiklinger på vinteren

Skadeinsekter og sykdommer på mjødurt

Engperlemorvinge - Brenthis ino: Temmelig vanlig på Østlandet og Sørlandet, og finnes ellers i indre deler av Møre og Romsdal: Norddal og Sunndal. Larven lever på mjødurt og bringebær, eventuelt også andre Rubus-arter.