Flere bilder av Krekling
Krekling

Krekling (Krøkebær) - Empetrum nigrum

Navn Krekling (Krøkebær)
Samisk navn Vuorčámuorji, čáhppesmuorji, Gáranasbaika, Vuoražasmuorji
Latinsk navn Empetrum nigrum
Familie Kreklingfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling VS22 + KS13
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Eviggrønn busk
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap 2
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet H +H
Frø  

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Eviggrønn busk som blir ca 30 cm høy og 50 cm vid. Krekling er en av norgesfloraens tidligste vårplanter, som finnes over hele landet. Krøkebær eller krekling er en stenfrukt som for noen har en flau vannaktig smak - for andre en liten smak av himmelriket. Trenger hjelp av insekter for bestøvning mellom hun og hanplanter på en tid av året hvor det er lite insekter (mars). En annen type, fjellkrekling (Empetrum hermaphroditum) som finnes særlig i fjellet, har tvekjønnsblomster og bærer derfor langt flere frukter. Lite kresne på jordsmonn så lenge de får nok lys.

Urtekildens Planteleksikon om Krekling

Formering av krekling

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Bruker ofte lang tid på å spire.

Stikling:Hælstikling på 3 cm av semimoden vekst i juli og august eller av hardvedvekst i oktober - sistnevnte må stå i skygge. Høy luftfuktighet.

Skadeinsekter og sykdommer på krekling

Idasblåvinge - Plebejus idas: Svært vanlig over hele landet, også i fjellet. Larven lever på røsslyng, blokkebær og krekling.