Flere bilder av Matblekksopp
Matblekksopp

Matblekksopp - Coprinus comatus

.
Navn Matblekksopp
Latinsk navn Coprinus comatus
Familie Agaricaceae
Sporefarge Sort
Type råte Hvitråtesopp

Generelt om matblekksopp

Lett identifiserbar sopp, men har store variasjoner i økotyper som spiller en stor rolle ved dyrking. Vanlig viltvoksende på gressplen og eng, på flishauger, langs veier og jordtyper med høyt næringsinnhold. Opptre ofte i ødelagte økosystemer, gjerne der det bygges hus og vei. Den kan bryte opp asfalt og betong. Minimal lagringstid.

Hvordan dyrke matblekksopp?

Tilpasser seg et stort spenn av vekstsubstrater. Gyte bør lages av hardvedflis. Gyte kan plassers dirkete i gjødselrik eller nitrogenrik jord. Alternativt kan gyte legges i ca 10 cm tykke felt med hardvedflis. Vokser veldig bra på gjødslet plen som vannes regelmessig. Trives i komposthauger.

Primordia dannes når temperatursvingningene ligger mellom 5 og 15 grader på våren eller høsten.

Bryter ned et stort spenn av avfallsprodukter. Bioakkumulerer arsenikk, kvikksølv og kadium.

Fin å samdyrke med planter som trives i nitrogenrik toppjord