Flere bilder av Kystmaigull
Kystmaigull

Kystmaigull - Chrysosplenium oppositifolium

Navn Kystmaigull
Latinsk navn Chrysosplenium oppositifolium
Familie Sildrefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk  
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende/Eviggrønn staude
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap 2
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
Frø Kommer for salg

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Bladfellende staude som blir ca 15 cm høy og 50 cm vid. Eviggrønn ved milde vintre. Veldig god jorddekker på fuktige og skyggefulle plasser. Tolerer noe fottrafikk. Veldig fin salatplante. Sprø blader og stilker med mild smak som kan høstes gjennom hele vekstsesongen. Finnes viltvoksende i Norge, hovedsaklig langs vestlandskysten. Vokser gjerne på kalkrik grunn i løvskoger der den gjerne blomstrer før det vokser igjen på våren.

Formering av kystmaigull

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: La såpotte stå i 2 cm med vann.

Deling: Tuedeles på våren.