Flere bilder av Japanfrøbusk
Japanfrøbusk

Japanfrøbusk - Celastrus orbiculatus

Navn Japanfrøbusk
Latinsk navn Celastrus orbiculatus
Familie Spolebuskfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling KS13
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende klatrebusk
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet H + H
Frø - 15 stk

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Bladfellende klatrebusk fra nordøstlige Asia som blir opptil 12 meter høy. Vokser 6 meter på 10 år. Unge blader kan spises kokt. Kan benyttes som ytterveggisolasjon ved å la den klatre der.

Formering av japanfrøbusk

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: God spireevne

Avleggere: Enkle avleggere i august av årsvekst.

Stiklinger: Knutepunkt stilktuppstiklinger av mykved, eller grønnvedvekst tidlig på sommeren. Blomstrer etter 3-4 år. Semimodne stiklinger i juli og august. Rotstiklinger som for pawpaw på vinteren. Utvikler røtter langt raskere i et frostfritt veksthus.

Beskjæring av japanfrøbusk

Beskjæres seint på vinteren eller tidlig på våren. Unge planters vekst bindes opp på støtte til den støtter seg selv. Trenger lite beskjæring. Fjern gammel eller malplassert vekst. Lange sideskudd kan beskjæres tilbake til 3 eller 4 knopper fra hovedstammen. For mye beskjæring fører til mye ny bladvekst og lite blomster og frukter. Gamle greiner kan imidlertid beskjæres hardt tilbake til 30-40 cm over bakkenivå, nye skudd vil vanligvis oppstå.