Flere bilder av Chinquapin
Chinquapin

Chinquapin - Castanea pumila

Navn Chinquapin
Latinsk navn Castanea pumila
Familie Bøkefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende busk
Ytelsesevne 2
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SS
Frø Kommer for salg

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Bladfellende busk fra Nord-Amerika som blir 2-4 meter høy. Vokser sakte. Bærer søte nøtter på ca 12 mm som er spiselige rå. Tolerer skygge men gir bedre avlinger med mye sol, og særlig ved varme somre. Nøttene kan plukkes fra bakken eller fra busken når det piggete skallet begynner å slå sprekker. Kutt nøtten i to deler for å få tilgang til den spiselige nøttekjernen.

Konservering av chinquapin

Kastanje syltetøy

Formering av chinquapin

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Frø må ikke tørke ut og bør såes umiddelbart etter innhøsting. Må beskyttes mot mus og ekorn. Kan lagres i en delvis åpen fryserbag ved 0°c i opptil 1 år. Må fuktes ofte eller fortrinnsvis legges i noe fuktig torv, sjekk regelmessig for tegn til spiring. Er frøet bare litt uttørket må den kuldestratifiseres. Bløtlegges i 48 timer og kuldestratifisers i 2 måneder. Spirer ved 10-15°c. Spirer normalt innen 1 måned. Utsatt for snutebilleangrep før spiring.

Deling: Deling av rotskudd på vinteren. Kan plantes direkte på permanent voksested.

Poding: Flisspiring nær jordoverflaten. Fra midtsommer til seinsommer,
              Pisk og tunge seint på vinteren

Beskjæring av chinquapin

Chinquapin er en buskaktig kastanje med mange rotskudd som bør få utvikle seg på egen hånd. Hvis den blir overfyllt av greinvekst så kan hvert tredje rotskudd fjernes ved basen hvert andre eller tredje år. Dette gjøres i dvaleperioden.

Skadeinsekter og sykdommer på chinquapin

Kastanjekreft - Cryphonectria parasitica: Canker utvikler seg på greiner av alle størrelser. Vanntilførsel stoppes og greinen dør utenfor angrepet område. Sykdommen finnes ikke i Norge. Edelkastanje og Chinquapin er noe mottagelig. Japansk kastanje er svært motstandsdyktig

Viklere - Tortricidae: Viklere er en artsrik gruppe. Felles for de er at de spinner bladene sammen. Skadeomfang varierer stort mellom artene. I Europa er viklere som legger larver inne i edelkastanjekjernen et utbredt problem. Ingen av disse artene eksisterer i Norge

Viklerlarverne har en del fiender og en hage med mange forskjellige planter og plantemiljøer vil fremme utviklingen og tilstedeværelsen av disse naturlige fiender, særlig viktig er artene av snyltevepser. Fugler, især meiser er vigtige! Om våren kan man se hvordan flere meisefugler vimser rundt i trærne på jakt etter larver.