Flere bilder av Stjernehyasint
Stjernehyasint

Stjernehyasint - Camassia quamash

Navn Stjernehyasint
Latinsk navn Camassia quamash
Familie Hyasintfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 1
Jorddekkende egenskap x
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
Stjernehyasint - løker
Antall
Utsolgt

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Nordamerikansk staude som blir opptil 80 cm høy og 20 cm vid. Kan spre seg fort og kolonisere større områder. Liker seg godt i fuktige humusholdige jordsmonn som tørker ut i løpet av sommeren. Løken på 2.5 cm er spiselig, med kastanje smak. Det finnes sorter som har opptil 3 ganger så store løker. Løken må kokes over lengre tid eller dampes over dager for å bli appetittelig. De får da en søt squashliknende smak. Kan tørkes og males, og benyttes som jevner i sauser. Inneholder det komplekse sukkeret inulin på høsten: Inulin tåles av diabetikere og nyere forskning har vist at inulin kan øke kroppens evne til å ta til seg kalsium, i tillegg til å ha fordelaktige effekter på fordøyelsen. Inulininnholdet reduseres gjennom vinteren til et minimum på våren.Var tidlig på høsten hovedkilde til næring for flere nordamerikanske indianerstammer. Kan lagres tørt i mange måneder. Lettest å dyrke fra løk.

Formering av stjernehyasint

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Spirer ujevnt etter 1 - 6 måneder. Ideel spiretemperatur ligger rundt 15°c. Pass på at frøkomposten ikke tørker ut. Unngå prikling og andre rotforstyrrelser første vokseår. Blomstrer etter 3 år.

Deling: Løft løkene etter blomstring og del. Blomstrer etter 2 år.