Flere bilder av Vårfagerhatt
Vårfagerhatt

Vårfagerhatt - Calocybe gambosa

.
Navn Vårfagerhatt
Latinsk navn Calocybe gambosa
Familie Lyophyllaceae
Spiselig
Medisinsk
Sporefarge Hvit
Kjente farer Vårtrevlesopp og Giftig rødskivesopp er begge giftige forvekslingsarter, men de er sjeldne i Norge.

Hvordan dyrke vårfagerhatt?

Det finne lite tilgjengelig info om hvilke mulige substrater som det fungerer å dyrke vårfagerhatt på. Det syntes som om konvensjonelle substrater fungerer dårlig. Dette blir en av forsøkssoppene for 2015/2016 sesongen