Flere bilder av Malurt
Malurt

Malurt - Artemisia absinthium

Navn Malurt
Samisk navn Máron
Latinsk navn Artemisia absinthium
Familie Kurvplantefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Kan være giftig i store doser. Selv små doser kan forårsake nerveforstyrrelser. Kan forårsake hudutslett hos noen mennesker
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap x
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Malurt er en sterkt aromatisk bladfellende staude som blir ca 1 meter høy og er vanlig viltvoksende plante særlig i østlandsområdet. Tradisjonelt brukt som universallegemiddel, i brennevin, i absint og mot møll. Svært bitter og få planter trives rundt malurt. Ved regnvær skylles absint fra bladene ned i jorda som hemmer omkringvoksende vekster. Den holder kålsommerfugler og snegler unna og malurtte kan sprayes på bladverk for å holde bladlus unna. Kan forveksles med burot.

Urtekildens Planteleksikon om Malurt

Formering av malurt

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Overflateså frøene sent på vinteren eller når temperaturen ligger rundt 5°C og la frøene spire over flere måneder. Svært uregelmessig spiring. Planter fra frø bruker ganske lang tid på å bli voksne.

Deling: Tuedeling. Røttene er treaktige, men kan lett deles. Deles i moderat store deler på våren og plantes direkte i sin permanente posisjon. Blir fullvoksne planter samme sesong.

Stiklinger: Stilktuppstiklinger seint på sommeren eller
                       Stilkbasestiklinger av 10-15 cm lange nye skudd seint på våren.