Flere bilder av Kantløk
Kantløk

Kantløk - Allium senescens

Navn Kantløk
Latinsk navn Allium senescens
Familie Løkfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Enkelte tilfeller av forgiftning har forekommet hos pattedyr (Særlig hunder), ved store inntak av enkelte medlemmer av denne arten
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap x
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
Kantløk
Leveres vår 2018
Antall
Utsolgt

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Staude som blir 50 cm høy og 20 cm vid. Spiselig løk, blader og unge skudd.

Urtekildens Planteleksikon om kantløk

Formering av kantløk

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Såes på våren. Bør dyrkes i veksthus første vinter. Frøene kan lagres i ca 1 år i kjøleskap.

Deling: Deles på våren, men kan også deles gjennom hele vekstsesongen.

Kantløk sorter

Allium senescens ssp montanum: Arten finnes viltvoksende noen få lokasjoner i norden. Forsvunnet fra flere steder i Norge grunnet gjengroing. Mye mindre enn noorlandsløk.
Norrlandsløk: Allium nutans x senescens x ?. Eldre skandinavisk kulturplante av ukjent opphav. Kraftig vekst og god vegetativ formeringsevne. Kan kun formeres vegetativt.