Villpurre - Allium ampeloprasum

Navn Villpurre
Latinsk navn Allium ampeloprasum
Familie Løkfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling  
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Enkelte tilfeller av forgiftning har forekommet hos pattedyr (Særlig hunder), ved store inntak av enkelte medlemmer av denne arten
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap x
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
Frø  

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Hardfør staude som blir opptil 45-60 cm høy. Er ikke frostskjør. Villpurre blir også kalt staudevårløk, og ser også ut som vårløk. Flere grønnsaker er videreforedlet fra villpurre, blant annet: purre, elefanthvitløk, perleløk og kurratløk. Tåler varme og tørre forhold. Villpurre kan beskjæres eller høstes flere ganger i løpet av vekstsesongen uten at den tar skade av det.

Formering av villpurre

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Villpurre kan dyrkes fra frø, men dyrkes vanligvis fra småløker.

Småløker:

Villpurre sorter

Kurrat: (Allium ampeloprasum var. kurrat) Kurratløk. Egyptisk
Tarée Irani: (Allium ampeloprasum ssp. persicum). Tareh. Persisk
Poireau Perpétuél: (A. ampeloprasum var. sectivum) Perleløk. Fransk