Flere bilder av Amerikakrossved
Amerikakrossved

Amerikakrossved, Tranebærkorsved - Viburnum trilobum

Navn Amerikakrossved, Tranebærkorsved
Latinsk navn Viburnum trilobum
Familie Kaprifoliumfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling VS17 + KS13
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Frukt kan forårsake kvalme ved store inntak, særlig av umodne frukter
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende busk
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Busk som blir opptil 4 meter høy. Bærer mengder av saftige røde frukter på 12 mm (ett frø pr bær) som kan lages til et syltetøy og er en fin erstatning for amerikanske tranebær. Fruktene er bitre, men blir betydelig bedre etter frost. Nær slektning av korsved.

Urtekildens Planteleksikon om Korsved

Formering av amerikakrossved

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Kan spire etter 2-4 måneder, men bruker normalt 14-16 måneder. Kan lagres i kjøleskap i 2 år.

Deling: Deling av rotskudd.

Avleggere: Enkle avleggere av denne sesongs vekst i juli og august. Tar 15 måneder.

Stiklinger: Grønnvedstiklinger seint på våren. Hælstiklinger på 5-8 cm i juli og august. Kan være problematisk å få stiklinger til å overleve første vinter.
                  Hardvedstiklinger på vinteren. Hold frostfritt og benytt dype potter.

Skadeinsekter og sykdommer på amerikakrossved

Krossvedglassvinge - Synanthedon andrenaeformis: Svært sjelden i Norge, kun funnet ved Oslofjorden. Larven lever i greiner og stammer av korsved. Utviklingen er toårig, og larven lever det første året mellom barken og veden, det andre året inne i margen. Om høsten det andre året lager larven en utflygningsåpning som dekkes av et 7 mm. stort barklokk.