Flere bilder av Storlind
Storlind

Storlind - Tilia platyphyllos

Navn Storlind
Latinsk navn Tilia platyphyllos
Familie Lindefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling VS26 + KS26
Ektotrof Rødnende fluesopp - Amanita rubescens, Ruterørsopp - Xerocomus chrysenteron, Sort trompetsopp - Craterellus cornucopioides, Broket kremle - Russula cyanoxantha
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Hvis blomstene som benyttes til å lage te er for gamle, så kan de produsere symptomer på narkotisk forgiftning
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
Frø - 15 stk

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Tre som blir opptil 30 meter høyt og 20 meter vidt og som kan bli over 1000 år gammelt. Vokser 8 meter på 10 år. Ikke frostskjørt. Produserer store og dunete blader som er større enn andre typer lindeblader. Unge blader er spiselige rå, og har en mild smak som fungerer som en fin basis i salat. Treet danner nye skudd og blader gjennom hele vekssesongen slik at blader kan høstes gjennom hele sesongen. Blader som vokser i skygge er mer møre. Bladene er høyt skattet av kuer og kan tørkes på samme måte som høy for vinterbruk. Bladene har også et høyt mineralinnhold som fungerer svært gjødslende og syrereduserende på jorda ved bladavfall. Bladene er også en matkilde for en rekke arter sommerfugllarver. Siden det er ønskelig å benytte storlind som en bladavling er det ikke ønskelig å la det vokse til sin fulle størrelse, og storlind kan fint beskjæres regelmessig etter 6-8 års vekst. Den kan beskjæres hvert år siden den har langt kraftigere vekst enn lind på nye skudd. Beskjæres på vinteren. Treverket kan benyttes til ved eller til å dyrke sopp på. Treet kan også styves på 5-10 års basis og er derfor svært nyttig å samplante med fruktbærende klatrere som har en tendens til å klatre for høyt (Eksempelvis kattebusker), som kan styves med samme regelmessighet. Bakdelen er at treet ikke blomstrer, og derav faller muligheten for å lage Storlindeblomst te bort. Innsamling av blomster bør gjøres noe varsomt så greinene ikke skades.

De umodne fruktene kan kvernes opp med litt blomster og får da en spiselig masse som får en fin sjokoladesmak. Sirup fra treet er spiselig på samme måte som lønnesirup. Veldig god bie plante. Den er en god vindbryter/hekk. Storlind er den av lindetrærne som tåler kjølige sommere best. Blomstrer 3-4 uker før lind eller småbladlind, og har færre og større blomster enn denne. Pollineres av insekter, hovedsakling bier. Kan krysspollinere med andre typer lind som vokser i nærheten. Gnagere har stor sans for frøene. Storlind har et dypt og vidtrekkende rotsystem.

Formering av storlind

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Kan bruke hele 8 år på å spire hvis det har blitt lagret for lenge. Ferske frø spirer normalt første sesong etter stratifisering. Frø kan lagre i 3 år i kjøleskap uten å miste spireevne.

Deling: Kan i noen tilfeller produsere rotskudd. Rotskudd kan deles med så mye rot som mulig i dvaleperioden.

Avleggere: Enkle avleggere på våren ved bladutspring. Tar 1-3 år.

Poding: Flisspiring. Kan benyttes som rotstokk.

Beskjæring av storlind

Siden det er ønskelig å benytte storlind som en bladavling er det ikke ønskelig å la det vokse til sin fulle størrelse, og storlind kan fint beskjæres regelmessig etter 6-8 års vekst. Den kan beskjæres hvert år siden den har langt kraftigere vekst enn lind på nye skudd. Beskjæres på vinteren. Treet kan også styves på 5-10 års basis og er derfor svært nyttig å samplante med fruktbærende klatrere som har en tendens til å klatre for høyt (Eksempelvis kattebusker), som kan styves med samme regelmessighet.