Flere bilder av Kryptimian
Kryptimian

Kryptimian - Thymus serpyllum

Navn Kryptimian
Latinsk navn Thymus serpyllum
Familie Leppeblomstfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Eviggrønn busk
Ytelsesevne 2
Jorddekkende egenskap 2
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Eviggrønn krypende busk som blir opptil 20 cm høy og 30 cm vid. Bladene er fin i salat, som smakstilsetter i mat og som te. Skal planten tørkes, bør den tørkes tidlig eller seint på sommeren rett før blomstene åpner seg. Den bør også tørkes fort. God som jorddekke på steinete steder. Tolererer sterk vind. Trives best i tørr og mager jord og fryser lett bort i våte vintre. I kalde innlandsstrøk med lite snødekke bør de dekkes med granbar eller lett materiale. Dør ut hvis omkringliggende vekster vokser seg for stort. Førsteklasses plante med sin spesielle aroma, som setter svært god på honning innsamlet av honningbier. En type bakketimian finnes viltvoksende på sør- og østlandet, mens kryptimianen finnes viltvoksende fra Trøndelag til polarsirkelen, mens en annen underart finnes i Tana og Karasjokk.

Urtekildens Planteleksikon om Kryptimian

Formering av kryptimian

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Overflatesåes. Kan spire noe ujevnt.

Deling: Tuedeles på våren eller høsten

Avleggere: Enkle avleggere på høsten eller jordhaugavleggere på våren.

Stiklinger: Mykvedstiklinger seint på våren eller i løpet av sommeren.
                   Hælstiklinger på 5-8 cm. Av mykvedvekst seint på våren, eller av semimoden vekst seint på sommeren.

Skadeinsekter og sykdommer på kryptimian

Timianblåvinge - Phengaris arion: Ikke funnet i Norge. Nærmeste lokaliteter ligger i Västergötland. Den unge larven lever på timian (Thymus) og bergmynte. Etter 2-3 uker ”adopteres” larven av maurarten Myrmica sabuleti og ernærer seg av maurlarver inne i maurkolonien. Larven overvintrer som halvvoksen og forpupper seg inne i maurkolonien den påfølgende våren. Etter klekkingen kryper den voksne sommerfuglen ut av maurkolonien før den folder ut vingene.