Flere bilder av Rogn
Rogn

Rogn - Sorbus aucuparia

Navn Rogn
Samisk navn Meađđemat, Skáhpi
Latinsk navn Sorbus aucuparia
Familie Rosefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling KS17
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Frøet inneholder trolig blåsyre, er det ikke bittert er det imidlertid ufarlig i små kvanta.
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Tre som blir opptil 15 meter høyt og 7 meter vidt. Bærer spiselige frukter som er svært syrlige og som kan forårsake mageonde om de spises i for store mengder. Fruktene vokser i store klaser og modnes på høsten. Det finnes mange sorter innen Sorbus familien som har langt større og nyttigere anvendelsesområder enn rogn, men rogn er så utbredt og har så lange tradsjoner som vilttilbehør her til lands at den får en liten plass i skoghagen.

Rognebær syltetøy

Formering av rogn

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø:

Beskjæring av rogn

Trenes som en standard sentral leder med en klar stamme på 1,5-2 meter. Sørg for at sidegreinene er jevnt fordelt, ca 5 greiner. Greiner som vokser for tett fører ofte til at hovedstammen hemmes samt skade på barken. Beskjæring av etablerte trær bør begrenses til fjerning av død og ødelagt vekst