Potet - Solanum tuberosum

Navn Potet
Samisk navn Bohtás, Buđeita, Pohtehtos
Latinsk navn Solanum tuberosum
Familie Søtvierfamilien
Herdighetssone (Som staude)
Frøbehandling Formeres fra rotknoll
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Tilhører en familie der noen arter har giftige blader. Alt som vokser over jorden inneholder alkaloider og er derfor giftig - dette får en grønnfarge.
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap x
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Potet er en stengelknoll, en hardfør rotfrukt som opprinnelig kommer fra Sør-Amerika. Det kan være noe vanskelig å dyrke potet som en staude med mindre du befinner deg litt i høyden, bort fra bladlus som sprer virusinfeksjoner. Et annet problem er at poteter har et svært lite genetisk mangfold - noe som gjør den utsatt for potettørråte som er den vanligste sykdommen på potet i Norge. Flere sorter introduseres stadig av potetodlere med bedre motstandsdyktighet. Rotknollene høstes inn fra tidlig på sommeren til seint på høsten, avhengig av sort. Rotknollene bør forkultiveres ved å utsette dem for lys til de har fått 2.5 cm lange spirer. De vil da vokse raskere og gi en brukbar størrelse på avlingen selvom du dyrker økologisk og utsettes for potettørråte. Skjær bort og fjern synlige tegn på potettørråte på bladene, og vent minst 3 uker før du høster rotknollene. Det gir tid til at sporene oppå jorda kan dø, og dermed redusere muligheten for at poteten infiseres under innhøsting. Tidlig sorter dyrkes med 30-40 cm avstand, seinsorter med 45-60 cm avstand.

Formering av potet

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Deling: Deling av rotknoll på høsten. Grav opp planten og velg ut friske rotknoller som legges på et kjølig men frostfritt sted uten lys til overvintring. Rotknollene plantes ut tidlig på våren så snart jorda kan arbeides med. Rotknollen kan deles i mange biter

Potet sorter

Det finnes mange sorter for ulike innhøstingstidspunkter. Nye sorter introduseres hvert år med sikte på økt motstandsdyktighet mot sykdommer.