Sembrafuru - Pinus cembra

Navn Sembrafuru
Latinsk navn Pinus cembra
Familie Furufamilien
Herdighetssone
Frøbehandling VS13 + KS13
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Sagflis fra furu kan forårsake hudkløe hos noen mennesker
Bladfellende/Eviggrønn Eviggrønt tre
Ytelsesevne 2
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Nåletre som blir opptil 25 meter høyt og 6 meter vidt. Opprinnelig viltvoksende i Alpene og Karpatene, hvor den går opptil 2800 meter og danner tregrensen. Krever ikke spesielt varme somre. Selvom alle furuer har spiselige frø har bare et fåtall store nok frø som er verdt mennesklig innhøsting. Sembrafuru har frø som er ca 12 mm lange med en god smak. Tolerer vind, men ikke maritimt klima. Trives i høyden helt opptil tregrensa. Lett å dyrke fra frø.

Formering av sembrafuru

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Trenger lys for å spire etter stratifisering. Spirer normalt etter 1-4 uker, og har en spirerate på 60-70%. Beskytt unge frøplanter mot frost og snegler. Plant frøplanter på permanent voksested når de er så små som 5-30 cm på grunn av sparsomt rotsystem. Må da vokse uten konkurranse fra ugress. Beskytt første to vintre.

Sembrafuru kultivarer

Sibirsk sembrafuru: Underart av sembrafuru som er langt mer hardfør og langt større vekst. Kjent som "The ringing cedar av Russia". Underarten har en egen side her.