Flere bilder av Gjeldkarve
Gjeldkarve

Gjeldkarve - Pimpinella saxifraga

Navn Gjeldkarve
Samisk navn Bohkárássi
Latinsk navn Pimpinella saxifraga
Familie Skjermplantefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap x
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Europeisk bladfellende staude som blir ca 1 meter høy og 60 cm vid. Unge blader og skudd kan spises i salater. God til å tiltrekke seg fordelaktige insekter.

Formering av gjeldkarve

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Lagrede frø kan spire bedre etter en kort periode med kuldestratifisering.