Flere bilder av Blå ridderhatt
Blå ridderhatt

Blå ridderhatt - Lepista nuda

Navn Blå ridderhatt
Latinsk navn Lepista nuda
Familie Tricholomataceae
Sporefarge Blekt skittenrosa
Type råte Hvitråte

Generelt om blå ridderhatt og dens varieteter

Blå ridderhatt er en sekundær saprofytt som vokser i råtnende løv, bar, gress og kompost, ofte i hekseringer. Kommer ofte seinere på høsten. Usikkert om blå ridderhatt som vokser på barnåler fungerer på løv og vice versa.

Hvordan dyrke blå ridderhatt?

Barnål - eller løvbladgyte blandet med sagflis. Felt med blanding av hestemøkk og halm kan gi resultater. Halmkompost som er over ett år gammel og benyttet til annen sopp først skal være spesielt velegnet. Nedbrytende bakterier syntes å styre primordiadannelse.