Flere bilder av Almeknippesopp
Almeknippesopp

Almeknippesopp - Hypsizygus ulmarius

.
Navn Almeknippesopp
Latinsk navn Hypsizygus ulmarius
Familie Lyophyllaceae
Sporefarge Hvit
Type råte Brunråtesopp

Generelt om almeknippesopp og dens varieteter

Utseende som østerssopp. Kan bli relativt stor, og vokser ofte enkeltvis eller i små grupper på alm og bøk. Den kan også opptre på blant annet lønn, pil og eik. Langt bedre tekstur og smak en østerssopp. Mulig den også kan opptre endofytisk.

Hvordan dyrke almeknippesopp?

Gyte laget av flis eller pluggkan benyttes på delvis begravde tømmerstokker eller stubber. Kan også lages felt av flis. Det er blitt gjort forsøk med å samplante almeknippesopp med flere planter fra korsblomstfamilien med slående resultater. Planter fra korsblomstfamilien danner ikke mykorrhiza.

Primordia dannes typisk når temperaturen svinger mellom 10 og 20 grader på høsten.