Flere bilder av Daglilje
Daglilje

Daglilje - Hemerocallis minor, H. citrina, H. fulva, H. altissima, H. lilioasphodelus

Navn Daglilje
Latinsk navn Hemerocallis minor, H. citrina, H. fulva, H. altissima, H. lilioasphodelus
Familie Dagliljer
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Store kvanta av bladene sies å ha en hallusinerende effekt. Rå blomster kan også forårsake mageonde og sår hals.
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende/Eviggrønn toårig/staude
Ytelsesevne 3
Jorddekkende egenskap 1-2
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
'Altissima'
Leveres vår 2018
Antall
Utsolgt
'Dumortier'
Leveres vår 2018
Antall
Utsolgt
'Middendorf'
Leveres vår 2018
Antall
Utsolgt
'Red Rum'
Leveres vår 2018
Antall
Utsolgt

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Delvis eviggrønn staude med lange smale blader og lyse blomster på sommeren. Blir opptil 60 cm høy og 45 cm vid. Blomster, blomsterknopper, skudd, rotknoller og unge blader er spiselige etter å ha blitt kokt. Daglilje bærer masser av store blomster på opptil 8 cm som kun blomstrer en dag eller to - over en periode på 2-3 uker på våren/sommeren/høsten - avhengig av art og sort. Blomster og blomsterknopper høstes daglig så snart blomstringen har begynt. Blomsterknopper bør plukke på morgenen, mens ferske blomster smaker best på ettermiddagen. Blomstene kan tørkes, men da må de plukkes tidlig på morgenen før de åpner seg. Tørkede blomster bør bløtlegges i ca 30 minutter før de brukes i mat. Unge blader og skudd høstes på våren, rotknoller på vinteren. Jorddekker.

Formering av daglilje

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Spirer normalt sakte, og kan bruke så mye som 5 år før første blomstring.

Deling: Tudeles med hagegaffler tidlig på våren. Skjær bort røtter som er skadet. Deling av enkeltskudd også mulig. Kan "toppes" som hosta. Deling foretrekkes siden frø er i stor fare for å være hybride varianter.

Daglilje sorter

Det finnes titusener av daglilje sorter, og ikke alle har like god spisekvalitet. Eldre viltvoksende gule varianter og sorter anbefales. Ikke spis for mye av en ny type daglilje første gang, og ungå å spise den rå.

Altissima: Hemerocallis altissima . Unge skudd og blader har reddiksmak. Blomstrer fra seinsommeren til godt utover høsten. Tåler mye skygge.
Dumortier: Hemerocallis dumortieri. Gule blomster med god og søt smak. Blomstrer seint på våren/ tidlig på sommeren. Tåler mye skygge.
Flore Peno: Hemerocallis fulva. Hovedsorten dyrket i Kina for blomsterknopp produksjon.
Hyperion: Gule blomster med god og søt smak.
Middendorf: Hemerocallis middendorffii. Gule blomster med god og søt smak. Kanskje den mest velsmakenede dagliljen. Blomstrer seint på våren/ tidlig på sommeren. Tåler mye skygge.
Stella de Oro: Gule blomster med god og søt smak.
Red Rum: Røde blomster med god smak. Mindre i veksten.

Skadeinsekter på daglilje

Liljebille - Lilioceris lilii: Biller og larver spiser blader, stilk, knopper og blomster. Martagonliljer er spesielt utsatt i liljefamilien. Er en betydelig skadegjører som har utryddet viltvoksende liljearter og redusert sortsmangfoldet.