Flere bilder av Jordbær
Jordbær

Jordbær - Fragaria spp.

Navn Jordbær
Samisk navn Bealdomuorji, Eanamuorji
Latinsk navn Fragaria spp.
Familie Rosefamilien
Herdighetssone -
Frøbehandling KS4-8
Spiselig
Medisinsk  
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Eviggrønn/Bladfellende staude
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap 1-2
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
'Korona'
Leveres juni 2017
Antall
Utsolgt

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Lavtvoksende, bladfellende eller delvis eviggrønn staude som sprer seg via jordløpende stengler og danner store tepper. Velkjent for de gode bærene, som kan tørkes for seinere bruk. Bærer bær fra juni og utover avhengig av sort. Navnesorter bærer større bær, men har som hovedregel noe mindre smak. Blader kan spises som salat eller benyttes som te. God som jorddekker, og tolerer noe fottrafikk. Jordbær er svært enkle å dele og spre til større områder. Jorbær generelt misliker å samplantes med noe fra kålfamilien.

Konservering av jordbær

Jordbær syltetøy

Formering av jordbær

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Spirer etter 4 uker. Frøplanter er svært små og vokser sakte i begynnelsen.

Deling: Tuedeles på seinsommeren.

Avleggere: Jordløpende stengler etter at bærproduksjonen er over. Man kan alternativt fjerne blomstene til en plante og holde jorden fuktig for å stimulere stenglene til å produsere røtter. En plante produserer svært mange avleggere. Plant avleggerene på permanent voksested på seinsommeren eller høsten. Bærer gode avlinger neste sesong. Dette er den enkleste og mest effektive måten å formere jordbær med jordløpende stengler på. Noen få typer jordbær danner ikke jordløpende stengler og må formeres fra frø.

Hagejordbær sorter (Fragaria x ananassa)

Krysning mellom Fragaria chiloensis fra Sør-Amerika og Fragaria virginiana fra Nord-Amerika.

Ananasjordbær (Pineberry): Er ikke markjordbærsorter som andre mindre hvite jordbær. Veldig gammel sort (kanskje den eldste) med unik ananaslik smak. Sorten gikk nesten tapt inntil nederlandske bønder gjennopprettet kultivering av planten i 2003. Den har mindre bær (15 til 23 mm) og mindre avlinger enn andre sorter hagejordbær. For å gi gode avlinger trenger alle sorter ananasjorbær en kompatibel pollinator. 1 pollinator til 4 planter anbefales.

'White dream': Kompatibel med 'Sonata', 'Korona' og 'Senga sengana'. Sort fra Nederland
‘White Pine’
‘White Carolina’: Mer rosa enn de andre, utsatt for soppsykdommer
‘White D’: Svensk sort? med større bær enn de andre og som bærer bær gjennom hele sesongen
‘Natural Albino’: Nyeste sorten med små bær som trenger eksempelvis den kompatible sorten 'Sonata for å bære bær. Små bær, store avlinger. Søtere bær enn andre sorter. God vinterherdighet.

Babette: Krysning mellom en nummersort og 'Jonsok'. Avlingsmessig lik ’Honeoye’, men har bedre størrelse, fasthet og smak. En av sortene med sterkest resistens mot meldugg, men noe svak mot gråskimmel.

Blink: Kryssing mellom sortene 'Honeoye' og 'Senga Sengana'. Svært produktiv, med til dels vesentlig større salgbar avling enn både ’Korona’ og ’Polka’. Ganske små bær med en spisekvalitet som ligger nært opp til ’Honeoye’. Kort bæresesong.

Bounty: Modner ca 1 uke senere enn 'Senga Sengana'. Mye brukt i seine jordbærområder. Veldig søt smak.

Florence: Engelsk sort. Sein sort, ca. 8 –10 dager seinere enn 'Korona'. Aktuell i seine områder. Sorten har svært gode sykdomsresistensegenskaper, og smaken er god. Gir gode avlinger og har god holdbarhet. Smaksmessig ligger sorten litt under 'Korona', men har bedre fasthet og sykdomsresistens.

Frida: Norsk sort. Modner 2-4 dager seinere enn 'Korona'. Modner jevnt og har veldig gode avlinger. Kraftig syrlig smak.

Gudleif: Kryssing mellom sortene 'Cavendish' og 'Marmolada Onebor'. 'Gudleif' er en sort for hovedsesongen og må derfor sammenlignes med enten 'Korona' eller 'Polka'. Sterkere mot meldugg enn 'Korona'. Ganske lik avling og smak som 'Korona', men noe større og fastere bær med sterkere skall.

Hannibal: Modningstid som 'Korona'. God avling, bærstørrelse mellom 'Korona' og 'Polka'.

Honeoye: Amerikansk sort. Modner 3-5 dager tidligere enn 'Korona'. God smak. Svak mot meldugg og sterk mot gråskimmel. I frostutsatte områder kan 'Honeoye' være utsatt for overvintringsskader.

Iris: Kryssing mellom sortene 'Korona' og 'Camarosa'. Tidlig sort som kan sammenlignes med for eksempel 'Honeoye'. Den er relativt sterk mot meldugg. Høyere avling enn Honeoye, men noe mindre bær, men kvaliteten ellers konkurrerer godt, med fastere og sterkere frukter.

Korona: Nederlandsk sort. Hovedsort i Norge i dag. Sorten modner 2-4 dager før 'Senga Sengana' og 4-6 dager etter 'Zefyr'. 'Korona' er middels sterk mot gråskimmel, og noe svakere mot meldugg alt etter hvor produksjonen er. Bærene er store, lette å plukke. God kvalitet til frisk konsum, men har relativt dårlig holdbarhet etter høsting. Bærstørrelsen reduseres med avlingsårene. Sorten er rettsbeskyttet i Norge.

Polka: Nederlandsk sort. Middels tidlig sort, 1-2 dager etter 'Korona'. Søt og god smak, middels fast og rimelig god holdbarhet. Sorten er relativt sterk mot meldugg og gråskimmel i tillegg til at den er svært vinterherdig. Sorten er rettsbeskyttet i Norge.

Rondo: Flergangsbærende sort som er en kryssing mellom sortene 'Elan' og 'Frida'. Rondo kan plantes på høsten å gi to høstetopper sesongen etter, eller plantes om våren for en høstavling i planteåret. 'Rondo' har et høyere avlingsnivå (400-500 g/plante) enn for Korona, men ligger lavere enn andre flergangsbærende sorter som 'Everest' og 'Elan'. Smaken er på lik linje, eller bedre, enn Korona. 'Rondo' har større bær enn 'Korona', men noe svakere skall.

Senga Sengana: Utviklet i Tyskland på 1950-tallet. Var hovedsort i Norge i mange år og er fortsatt hovedsort for levering til industrien i Norge. Svært motstandsdyktig mot meldugg, men svak mot gråskimmel. Stabil god avling, god smak.

Sonata: Kryssing mellom 'Elsanta' og 'Polka'. Store bær med god smak og god holdbarhet. Må ikke gjødsles for kraftig med nitrogen for å unngå dårlig smak og ekstra problem med gråskimmel. Bærene modner 1-2 dagar etter 'Elsanta' (mellom 'Korona' og 'Polka') og har lengre innhøstingsperiode. Sorten er sterk mot meldugg, men utsett for rotstokkråte. Vinterherdig.

White dream: Se Ananasjordbær

Zefyr: Dansk sort som kom til Norge på 1960-tallet. Sorten er tidlig, den tidligste vi har i dag, svært vinterherdig. Gir middels avling med bra bærstørrelse i starten av sesongen, men bærstørrelse blir noe liten utover i høsteperioden. Svært svak mot meldugg, middels sterk mot gråskimmel. Middels god smak. Svak holdbarhet/fasthet.

Virginiajordbær sorter (Fragaria virginiana)

Intensety: Landsort fra Michigan med svært store bær. Foretrekker delvis skygge.
Little Scarlet: Importert til Storbritannia på begynnelsen av 1900-tallet og dyrkes hovedsakelig der. Små bær.

Hagejordbær krysset med markjorbær (Fragaria × vescana)

Flere nylige forsøk er blitt gjort på å krysse hagejorbær med sin store bær, med markjordbær for sin overlegne smak. Disse kan ikke krysses naturlig og er alle laboratorieplanter. Resultatet har blitt bær som er noe større enn markjorbær med god smak, men disse har ikke nådd kommersielle gjennombrudd.

Annelie: Svensk sort, 1977
Florika: Tysk sort, 1989
Rebecka: Svensk sort, 1998
Sara: Svensk sort, 1988
Spadeka: Tysk sort, 1977

Moskusjordbær - Fragaria moschata

Opprinnelig viltvoksende i Sentral-Europa. Trenger hun- og hanplanter for pollinering, noen selvfertile sorter. Små bær, men overlegen hagejordbær på smak. Dyrkes noe kommersielt i Italia. Ikke spesielt vinterherdig, fungerer sør i landet.

Askungen: Selvfertil
Bauwens: Hun
Capron: Hun
Capron royal: Selvfertil
Cotta: Han
Marie Charlotte (Hans): Selvfertil
Profumata di Tortona: Hun
Siegerland: Hun

Fragaria orientalis

Jordbær som er naturlig viltvoksende i Øst-Asia, oppover i Øst-Sibir. Små bær, med god søt smak.