Vintersopp - Flammulina velutipes

.
Navn Vintersopp
Latinsk navn Flammulina velutipes
Familie Physalacriaceae
Sporefarge Hvit
Type råte Hvitråtesopp

Generelt om vintersopp og dens varieteter

Vintersopp dyrkes i stor skala internasjonalt. Disse innendørs dyrkede varietetene har liten utssendemessig likhet med vintersoppen som finnes i norsk natur. Dens popularitet blant dyrkere skyldes at den tar liten plassog har lang lagringstid. Hjemlig vintersopp lar seg også lett kultivere, og danner enorme mengder sopp på små flater om man finner riktig varietet. Finnes på hardvedtrær, og i noen tilfeller også på bartrær. Tåler frost, veksten stopper og fortsetter når temperaturen mildner.

Hvordan dyrke vintersopp?

Kan dyrkes på stubber. Trives på en rekke løvtrær som eksempelvis eik, or, osp, pil, bjørk, bøk osv. Trives på et stort spenn av papirprodukter. En veldig stor fordel med vintersopp er at mycelet utvikler seg ved temperaturer når de fleste andre sopper ligger i dvale.