Flere bilder av Bøk
Bøk

Bøk - Fagus sylvatica

Navn Bøk
Samisk navn Beaika
Latinsk navn Fagus sylvatica
Familie Bøkefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling KS16
Ektotrof Rødnende fluesopp - Amanita rubescens, Sort trompetsopp - Craterellus cornucopioides, Rødgul piggsopp - Hydnum rufescens, Hvit pepperriske - Lactarius piperatus, Lodden hvitriske - Lactarius vellerus, Olivenkremle - Russola olivacea, Svartbrun rørsopp - Xerocomus badius, Ruterørsopp - Xerocomus chrysenteron
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Store kvanta av frø kan være giftig
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 4
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF
Frø Kommer for salg

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Bladfellende tre som blir ca 30 meter høyt og 15 meter vidt. Bøk gir en fin salatavling hvis den trimmes og holdes nede på buskstørrelse, 2-3 meter høy og vid. Unge blader har en sitronaktig smak og kan brukes i salater. Bladene er best til 3 uker etter løvsprett engang i Mai, etter det blir de for seige. Frøkjernene er også en fin liten snakk, men de er noe små og litt fiklete å få ut. Frøene høstes i september og oktober. Bøk finnes viltvoksende sør i landet, og det er i Vestfold og i Bergensområdet at det finnes større bøkeskog. Bøk kom sent til skandinavia etter istiden, ca 2500 år siden, og hadde derfor problemer med å etablere seg i en allerede etablert skog. Den har ellers ingen problemer med å etablere seg der den får mulighet.

Urtekildens Planteleksikon om bøk

Formering av bøk

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: 10°c er god spiretemperatur. Kan bruke opptil 4 måneder på å spire. Frø kan lagres i -15 til -5°c i mange år.

Poding: Fin som rotstokk for andre typer bøk. Pisk, sidesammenfoyning eller sidebeleggsammenfoyning rett over jordoverflaten.

Beskjæring av bøk

I en skoghage gir det ingen mening å la bøk vokse til full størrelse for å ta masse plass. Bøk gir en fin salatavling hvis den trimmes og holdes nede på buskstørrelse, 2-3 meter høy og vid. Kan også benyttes som hekk. Bør beskjæres hver vinter. Kan også beskjæres på midtsommeren hvis den viser tegn på sykdom.