Amerikanske kakiplommer - Diospyros virginiana

Navn Amerikanske kakiplommer
Latinsk navn Diospyros virginiana
Familie Ibenholtfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling KS13
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 2
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SS - H + H
'Nikitskaya'
Leveres april 2017
Antall
Utsolgt
'Rosseyanka'
Leveres april 2017
Antall
Utsolgt

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Vidt spredende tre som blir opptil 18 meter høyt og 9 meter vidt. Bærer søte spiselige svært gode frukter med plommestørrelse som henger på treet godt utover vinteren. Rikere på smak en vanlig kaki eller sharon. Bærer frukter etter ca 6 år og bærer frukter i ca 50 år etter det. Et 10 år gammelt tre gir en avling på ca 20-45 kg. Fruktene er ikke spiselige før de modnes og er oransje i fargen, og ofte må en høstfrost til for å modne de skikkelig. Fruktene kan tørkes og brukes i brød. Frøene kan brukes som kaffesubstitutt, og bladene til te. En god bieplante og et hardt tre. Noen trær kan være særbu, enten han eller hun, mens andre kan ha begge kjønn. Trær bestøves av insekter (bier inkludert) og kan bestøves på avstander opptil 100 meter. Fruktene bør tynnes slik at det ikke overproduserer frukter og begynner å danne frukter i toårs sykluser. Ferske frukter kan lagres i 2 måneder i kjøleskap. Fruktene kan tørkes til vinterbruk. Noen seinmodne sorter bærer frukter som kan henge på treet gjennom vinteren, disse fruktene får en konsistens som dadler og har en svært god og søt smak. Frosne frukter får en kosistens som likner iskrem, og blandes og moses de med litt fløte før frysing så blir det en fulverdig iskrem. Kakibrød og kakipannekaker er fremdeles populært i Nord Amerika og innebærer kun å blande inn mos fra kakiplommene med melet. Griser, høner, kuer og hester har alle stor sans for nedfallsfrukter fra det amerikanske kakiplommetreet. Frøene kan ristes, males og benyttes som et kaffesubstitutt. Treet har dype pålerøtter, og tåler samplanting med alle typer vekster med grunne røtter godt. Treet vokser raskt inntil det begynner å bære frukter, som senker veksttempoet dramatisk. Tåler de fleste jordsmonn, men liker vind svært dårlig. Tåler tørke godt. Amerikanske kakiplommer er lite utsatt for skadedyr og sykdommer. For steder med kort sommer, bør sorter med tidlig modning velges. Kan beskjæres vintertid under dvaleperioden. Treet har noe skjøre greiner, slik at en bør la et solid rammeverk få utvikle seg, gjerne i lav plukkhøyde. Rotskudd bør fjernes.

Formering av amerikanske kakiplommer

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: 15°c er god spiretemperatur. Spirer ujevnt etter 1-6 måneder. Fil bort deler av frøskallet over rottrevlen hvis frøet ikke spirer. Unge frøplanter må stå i lett skygge de første ukene. Frøplanter må beskyttes første 2 vintere.

Deling: Deling av rotskudd hvis det ikke er en kultivar.

Avleggere: Enkle avleggere på våren.

Stiklinger: Semimodne stiklinger i juli og august. Hardvedstiklinger fra 2-3 år gammelt trevirke, 30 cm lange. Endene må forsegles med voks. Rotsiklinger kan også fungere, også her må endene forsegles med voks.

Poding: Pisk og tunge rett under jordoverflaten på 1-2 år gamle frøplanter. Flisspiring fra midtsommer til seinsommer. Kultivarer på frøplanter.

Amerikanske kakiplommer sorter

Selvfertile sorter gir større avlinger ved krysspollinering. Dessverre er ingen sorter for tiden tilgjengelig for det norske (eller europeiske) markedet.

Dooley: Fruktene tørker fort på treet og blir daddelaktige.
Early Golden: Selvfertil. Store frukter. Tidlig avling og mest velegnet for korte sommere.
Garretson: Gode frukter som modner tidlig i Oktober.
John Rick: Delvis selvfertil. Gir større og flere frukter hvis den pollineres av en hanplante eller Szukis. Modner tidlig i oktober, og derfor velegnet for korte steder med korte sommere.
Meader: Selvfertil. Frukter på opptil 4.5 cm. Kanskje den mest hardføre sorten, men modner i hovedsak for seint for norske forhold.
Miller: Mindre steinfrie frukter. Produserer store mengder.
Sweet Lent: Fruktene tørker fort på treet og blir daddelaktige.
Szukis: Produserer mindre frukter. Benyttes oftest som bestøver.
Nikitskaya: (Diospyros virginiana x kaki) Russisk krysning som er langt mer herdig enn vanlig kaki, men med ganske like frukter.
Rosseyanka: (Diospyros virginiana x kaki) Ukrainsk krysning som er langt mer herdig enn vanlig kaki, men med ganske like frukter.

I tillegg er Campbell #10, Edris, Elder, Geneva Red, Hicks, John Rick, Miller, Penland, Runkwittz og Smeech kuldeherdige sorter.

Beskjæring av amerikanske kakiplommer

Amerikanske kakiplommer kan trenes som en standard sentral leder, men avlingene vil da sitte veldig høyt. Det er derfor bedre å trene den som et mindre tre med flerstammet form, med en hovedstamme på ca en halvmeter. OBS. Toppskuddet er veldig frostskjørt når treet er ungt. Første utendørsvinter fjernes toppskuddet rett over det andre paret med sterke sideskudd. De laveste sideskuddene fjernes. Gjenværende 3-5 sterke sideskudd tuppbeskjæres med 10 cm. Andre års vinter beskjæres svake sidegreiner til et skudd som er ca 5 cm utfra hovedstammen. Tredje års vinter fjernes innovervendte sideskudd, og de laveste skuddene på sidegreinene. Seinere beskjæres kryssende sideskudd og skudd som gnisser mot barken. Beskjæring er viktig for daddelplommer siden den har skjøre greiner som kan brekke ved tung fruktbæring. Sterke sideskudd med vid vinkel fra hovedstammen er best egnet til å trenes videre. Amerikanske kakiplommer tåler ikke kraftig beskjæring, slik at rammeverket må bygges opp over flere år. Frostskadede greiner kan også fjernes på sommeren.