Daddelplomme - Diospyros lotus

Navn Daddelplomme
Latinsk navn Diospyros lotus
Familie Ibenholtfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling KS4
Spiselig
Medisinsk
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 2
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SS - H+H

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Tre fra Øst-Asia som blir 6-12 meter høyt og 6 meter vidt. Har svært små blomster og trær kan være ensformet hunplanter eller hanplanter slik at begge kjønn trengs for fruktbæring. Bærer treet blomster av begge kjønn er det selvsterilt slik at to trær uansett er nødvendig for befruktning. Trærne befruktes av insekter, bier inkludert. Bærer gule eller lilla spiselige frukter på størrelse med små tomater. De har en svært rik smak når de er helt modne og har en solbærlik aroma. Kan modnes så seint som i desember og full modenhet må til for å oppnå god smak. Kan tørkes som dadler og kan tørkes ved at de blir hengende på treet utover høsten og vinteren. Benyttes mye som grunnstamme for Diospyros kaki i østen for å oppnå større kuldeherdighet for kakiplommer. Daddelplomme har pålerøtter som lett skades hvis de dyrkes i potte for lenge. Treet kan fint trenes opp en espalier inntil en husvegg i kaldere strøk. Svært lite utsatt for skadeinsekter og sykdommer.

Formering av daddelplomme

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: 15°c er god spiretemperatur. Spirer ujevnt etter 1-6 måneder. Fil bort deler av frøskallet over rottrevlen hvis frøet ikke spirer. Plant unge frøplanter i lett skygge. Frøplanter må beskyttes første 2 vintere.

Avleggere: Enkle avleggere på våren.

Stiklinger: Semimodne stiklinger i juli og august

Poding: Pisk og tunge eller flisspiring fra midtsommer til seinsommer. Kultivarer på frøplanter.

Beskjæring av daddelplomme

Daddelplomme kan trenes som en standard sentral leder, men avlingene vil da sitte veldig høyt. Det er derfor bedre å trene den som et mindre tre med flerstammet form, med en hovedstamme på ca en halvmeter. OBS. Toppskuddet er veldig frostskjørt når treet er ungt. Første utendørsvinter fjernes toppskuddet rett over det andre paret med sterke sideskudd. De laveste sideskuddene fjernes. Gjenværende 3-5 sterke sideskudd tuppbeskjæres med 10 cm. Andre års vinter beskjæres svake sidegreiner til et skudd som er ca 5 cm utfra hovedstammen. Tredje års vinter fjernes innovervendte sideskudd, og de laveste skuddene på sidegreinene. Seinere beskjæres kryssende sideskudd og skudd som gnisser mot barken. Beskjæring er viktig for daddelplommer siden den har skjøre greiner som kan brekke ved tung fruktbæring. Sterke sideskudd med vid vinkel fra hovedstammen er best egnet til å trenes videre. Daddelplomme tåler ikke kraftig beskjæring, slik at rammeverket må bygges opp over flere år. Frostskadede greiner kan også fjernes på sommeren.