Tatarisk strandkål - Crambe tatarica

Navn Tatarisk strandkål
Latinsk navn Crambe tatarica
Familie Korsblomstfamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk  
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende staude
Ytelsesevne 2
Jorddekkende egenskap 2
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SF - SS

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Klumpformende staude som blir ca 1 m høy og vid. Større enn vanlig strandkål og plantes med 90 cm avstand for å lage et godt jorddekke. For dyrking og innhøsting se strandkål.

Formering av tatarisk strandkål

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Frø bør såes ummiddelbart eller lagres i frøbelg over vinteren. Spirer sakte og ujevnt etter 3-26 uker. Tar 3 år før en plante blir fullvoksen fra frø. Frø kan lagres i kjøleskap i 1 år, og mister spireevnen raskt etter det. Helt ferske frø som såes på høsten har størst mulighet for suksess.

Deling: Tuedeles på våren eller høsten. Større deler kan plantes direkte på permanent voksested.

Stiklinger:Rotstiklinger av 3 år gamle planter fra senhøst til tidlig vinter. Som for strandkål.