Japansk kastanje - Castanea crenata

Navn Japansk kastanje
Latinsk navn Castanea crenata
Familie Bøkefamilien
Herdighetssone
Frøbehandling ID
Spiselig
Medisinsk  
Kjente farer Ingen kjente
Bladfellende/Eviggrønn Bladfellende tre
Ytelsesevne 2
Jorddekkende egenskap -
Jordsmonn
Skygge/sol preferanse
Skygge/ Sol toleranse
Fruktbarhet SS

Tegnforklaring til tabellen finner du ved å klikke på tegnet.

Bladfellende tre fra Japan som blir opptil 9 meter høyt. Bærer spiselige nøtter etter 3-4 år. Kan spises rå, og er et godt potetsubstitutt. Er mest nyttig som kultiverte kryssninger med edelkastanje. Et økende antall kultivarer er i stand til å gi svært store avlinger med svært store nøtter. 10 år gamle trær kan gi årlige avlinger på 25-50 kg. Nøttene kan fint tørkes til seinere bruk, og kan lagres over flere år. Det finnes dessverre ingen dverggrunnstamme for edelkastanjetrær enda, men trærne kan fint beskjæres hvert 10 (2 år uten avling må da påberegnes). 2 forskjellige kultivarer er nødvendig, hvorav 1 må være god som bestøver. De fleste kultivarer må podes på grunnstammer fra frø, men noen få kan formeres fra mykvedstiklinger.

Formering av japansk kastanje

          : Lett
     : Noe vanskelig
  : Svært vanskelig

Frø: Frø bør være fra kultivaren 'Marki' som gir gode frukter og gode avlinger. Frø må ikke tørke ut og bør såes umiddelbart etter innhøsting. Må beskyttes mot mus og ekorn. Kan lagres i en delvis åpen fryserbag ved 0°c i opptil 1 år. Må fuktes ofte eller fortrinnsvis legges i noe fuktig torv, sjekk regelmessig for tegn til spiring. Er frøet bare litt uttørket må den kuldestratifiseres. Bløtlegges i 48 timer og kuldestratifisers i 2 måneder. Spirer ved 10-15°c. Spirer normalt innen 1 måned. Utsatt for snutebilleangrep før spiring.

Stiklinger: Mykvedstiklinger. Gjelder et fåtall kultivarer.

Poding: Flisspiring nær jordoverflaten. Fra midtsommer til seinsommer,
              Pisk og tunge seint på vinteren.

Japansk kastanje sorter

Bouche de Betizac: (Castanea sativa x crenata). Store nøtter med god smak. Lett å fjerne skall.(Fransk).
Bournette: (Castanea sativa x crenata). Delvis god bestøver. Modner midtsesong/ seinsesong. Store nøtter.
Maridonne: (Castanea sativa x crenata). Modner seinsesong. Store nøtter med svært god smak.
Marigoule: (Castanea sativa x crenata). Delvis god bestøver. Delvis selvfertil. Modner svært tidlig - anbefales derfor for norske forhold. Store avlinger med store nøtter.
Marki: Gir gode frukter og gode avlinger fra frø.
Marlhac: (Castanea sativa x crenata). Modner midtsesong/ seinsesong. Medium store nøtter.